Turvallisemman tilan periaatteet käyttöön Puistokonserteissa

Olet ehkä saattanut panna merkille Puistokonsertteja koskevien päivitysten lopussa maininnan ”tapahtumassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita”. Mitä se käytännössä tarkoittaa?

Tampereen kaupungin toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksyttiin tammikuussa 2023. Suunnitelmassa määriteltiin yhdeksi tavoitteeksi se, että kaikki voisivat tuntea itsensä kunnioitetuksi, hyväksytyksi ja tervetulleeksi kaupungin järjestämiin palveluihin ja tapahtumiin. Tähän tavoitteeseen pyritään muun muassa laatimalla eri palveluihin ja tapahtumiin turvallisemman tilan periaatteet.

Turvallisemman tilan periaatteet ovat saaneet alkunsa alakulttuuripiireissä. Ideana on luoda tila, jossa kaikilla on fyysinen ja henkinen koskemattomuus. Se puolestaan luo turvallisuuden ilmapiirin. Turvallisemman tilan periaatteet on kehitetty suojelemaan etenkin valmiiksi alisteisessa asemassa olevilta henkilöitä, kuten naisia, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä ja vammaisia, mutta ne auttavat ihan kaikkia. Sanaa ”turvallisempi” käytetään korostamaan sitä, että mikään tila ei koskaan voi olla täysin turvallinen kaikille. Turvallisemman tilan periaatteisen tarkoituksena on pyrkiä kiinnittämään huomiota ja parantamaan omaa käytöstämme ja kitkemään syrjiviä käytösmalleja julkisista tiloista.

Puistokonserttien omat turvallisemman tilan periaatteet löytyvät nettisivuiltamme. Ne ovat myös näkyvillä Laikunlavan ja Hiedanrannan konserteissa, joissa on myös paikalla häirintäyhdyshenkilö, joka auttaa jos huomaat tai koet sääntörikkeitä. Voit myös olla jälkikäteen yhteydessä häirintäyhdyshenkilöön.

Häirintäyhdyshenkilö

Aliisa Piirla
sähköposti: aliisa.piirla@tampere.fi
puhelin: 050 523 2134