Turvallisemman tilan periaatteet

Toivotamme kaikki tervetulleeksi!

Meistä jokainen on omanlainen.

Meidän ominaisuuksiamme ovat ikä, etninen alkuperä, kansalaisuus, kieli ja kulttuuri, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen näkemys, perhemuoto, sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen suuntautuminen, terveydentila, vammaisuus, sosiaalinen asema, taloudellinen asema ja muut yksilölliset tekijät.

  • Täällä jokainen voi olla turvallisesti oma itsensä ja tuntea olonsa turvalliseksi.
  • Kunnioitamme toisiamme, asiakkaita ja henkilökuntaa. Meillä jokainen on arvokas omana itsenään.
  • Suhtaudumme toisiimme avoimesti ja pyrimme olemaan tekemättä oletuksia toisistamme.
  • Kuuntelemme, keskustelemme ja yritämme oppia. Voimme olla rakentavasti myös eri mieltä.
  • Voimme myös erehtyä. Pyydämme anteeksi, jos loukkaamme muita.
  • Suojelemme toisiamme epäkunnioittavalta käytökseltä. Puutumme epäasialliseen kohteluun.

Tampereen kaupunki on sitoutunut yhdenvertaisuuteen, saavutettavuuteen ja tilojen esteettömyyteen. Henkilökunta auttaa, jos tarvitset itse tai joku toinen tarvitsee apua. Puutumme epäasialliseen käytökseen.

Yhteyshenkilö:

Aliisa Piirla
puhelin: 050 523 21 34
sähköposti: aliisa.piirla@tampere.fi