Saavutettavuusseloste

Tampereen kaupunki pyrkii takaamaan verkkosivuston saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee puistokonsertit.tampere.fi -sivustoa.

Saavutettavuuden tila

Puistokonsertit.tampere.fi täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

Yleistä

 • Navigaatiovalikot:
  • Navigaatiovalikoita ei ole sijoitettu maamerkkeihin. (WCAG 4.1.2)
  • Nykyistä sivua ei ole merkitty ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)
 • Tekstikoon suurentaminen piilottaa tietoja ja toiminnallisuuksia. (WCAG 1.4.4)
 • Otsikko–arvo-pareja ei ole esitetty ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)
 • Sivuston ulkopuolisten linkkien kuvaketta ei aina esitetä apuvälineille. (WCAG 1.3.1)
 • Takaisin ylös -painike vierittää sivua mutta ei siirrä kohdistusta. (WCAG 2.4.3)

Haku

 • Valintaruutuja ei ole sijoitettu ohjelmalliseen ryhmään, ja niiltä puuttuu siten myös ryhmän nimilappu. Julkaisuaikarajauksen piilotetut kentät ovat epäselviä apuvälinekäytössä. (WCAG 1.3.1)
 • Hakutulosten ohjelmallinen jäsennys ei vastaa niiden visuaalista esitystä. Hakutulosten toissijaisiin tietoihin kuuluvat murupolut ovat turhaan mukana kohdistusjärjestyksessä ja lisäksi navigaatiomaamerkissä. (WCAG 1.3.2, 1.3.1, 2.4.3)
 • Hakulomakkeen ohjelmallinen esitys on sekava. (WCAG 4.1.2)

Mobiilikäyttö

 • Navigaatiovalikon alavalikoiden avaaminen on ohjelmallisesti epäselvää. Lisäksi alavalikkokohdat eivät ole ohjelmallisissa listoissa. Nykyistä sijaintia ei esitetä ohjelmallisesti. (WCAG 4.1.2, 2.4.3, 1.3.1)

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 12.5.2023.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset, sekä kaupungin omaan arviointityöhön.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle alla olevan linkin kautta aukeavalla lomakkeella.

Anna saavutettavuuspalautetta tällä lomakkeella

Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, saavutettavuuden valvonnan yksikkö
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi
sähköposti saavutettavuus@avi.fi
vaihde 0295 016 000